Great Poland v 1.2.1 (1.28.x)

Descriptions:
English:

Hello there!
Mod will rebuild some main roads in Poland (and Slovakia)
Actual mod version – 1.2.1 “Slovensko”
Mod is for version of ETS2 – 1.28
(Changes in Slovakia don’t mean that I won’t rebuild Poland, I was working on new Polish sings , so it’ll back in next version)
———-
New changes in Poland:
Fixed bugs
Better flow
———-
New changes in Slovakia:
Rebuilded Bratislava region
Rebuilded highways D2 and D4
Detalic rebuild of highway D1
Added motorway R4 – Košice bypass
Added realistic interchange Bratislava-Petržalka (D1/D2)
Added new signs
———-
Other changes:
Poland:
New loading screens (Great Poland)
Added numbers of main roads (1-12) and signs of voivodeships (provinces) of Poland
Rebuilded highways: A1, A2, A4, A6, A8
Rebuilded motorways: S1, S3, S6, S7, S8, S11, S14, S17, S19, S51, S52, EOW
Rebuilded some parts of cities e.g. Gdańsk or Łódź
Added cities: Rzeszów, Gliwice
Slovakia:
The newest sign font
Rebuilded highways: D1, D2, D3, D4
Rebuilded motorways: R3, R4
———-
It won’t work with ProMods
It works with DLC France but you don’t need it
If you find a bug or an error please let me know in comments or send me an email ([email protected])
DLC needed: Scandinavia, East
Follow my site! – https://www.facebook.com/Great-Poland-Map-133120297295169/
Enjoy!

– – – – – – – – – –

Polski:

Witam!
Ten mod przebuduje główne drogi w Polsce (i na Słowacji)
Aktualna wersja – 1.2.1 “Slovensko”
Mod działa wersję ETS2 – 1.28
(Zmiany na Słowacji nie oznaczają porzucenia Polski, pracowałem nad nowymi polskimi znakami, więc wrócę już w kolejnej wersji)
———-
Nowe zmiany w Polsce:
Poprawa błędów
Lepsza optymalizacja
———-
Nowe zmiany na Słowacji:
Przebudowa okolicy Bratysławy
Przebudowa autostrad D2 i D4
Detaliczna przebudowa autostrady D1
Dodana droga ekspresowa R4 – obwodnica Koszyc
Realistyczny węzeł Bratislava-Petržalka (D1/D2)
Dodane nowe znaki
———-
Pozostałe zmiany:
Polska:
Nowe ekrany ładowania (Great Poland)
Numery głównych dróg (od 1 do 12)
Tablice województw
Przebudowane autostrady: A1, A2, A4, A6, A8
Przebudowane drogi ekspresowe: S1, S3, S6, S7, S8, S11, S14, S17, S19, S51, S52, EOW
Przebudowane części niektórych miast np. Łódź albo Gdańsk
Nowe miasta: Gliwice oraz Rzeszów
Słowacja:
Nowa czcionka na drogowskazach
Przebudowane autostrady: D1, D2, D3, D4
Przebudowane drogi ekspresowe: R3, R4
———-
Mod ten nie działa z ProMods
Działa z DLC France ale nie jest wymagane by posiadać ten dodatek
(Jeżeli znajdziesz jakiś błąd w modzie daj mi znać w komentarzu, lub na moim mailu: [email protected])
Wymagane DLC: Skandynawia, Going East
Śledź moją stronę! – https://www.facebook.com/Great-Poland-Map-133120297295169/
Miłej gry!

Credits:
ModsPL

Authors:
ModsPL

Download Link: Download mod

NEXT NEW

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.