EuroPro Map 1.02 (1.28.x)

Descriptions:
[EN] This modification adds greater cities throughout Europe, but smaller than those created by SCS. Warning! In added cities there are no firm / hotel / gas stations / garages / truck dealers and they are not signed, I have no experience in the editor.
Changes in v. 1.02:
Added speed cameras and more road signs
Added cities:
Bełchatów (DK8 Wrocław-Łódź)
Radom (crossroad DK12 Łódź-Lublin and DK7 Warsaw-Krakow; DK9 to Kosice)
Piła (DK10 / DK11 Poznań-Szczecin)
Częstochowa (A1 Katowice-Łódź)
Kielce (DK7 Warsaw-Kraków)

[PL]
Ta modyfikacja obejmuje większe miasta w całej Europie, ale mniejsze od tych utworzonych przez SCS. Uwaga! W dodatkowych miastach nie ma firm/hoteli/stacji benzynowych/garaży/dealerów ciężarówek oraz nie są podpisane, nie mam doświadczenia w edytorze.

Zmiany w wersji 1.02:
Dodano fotoradary i więcej znaków drogowych
Dodane miasta:
Bełchatów (DK8 Wrocław-Łódź)
Radom (krzyżówka DK12 Łódź-Lublin i DK7 Warszawa-Kraków)
Piła (Krzyżówka DK10/DK11 Poznań-Szczecin)
Częstochowa (A1 Katowice-Łódź)
Kielce (DK7 Warszawa-Kraków)

KONTAKT/CONTACT:
email: [email protected]

Credits:

Igor

Authors:
Igor

Download Link: Download mod


FRIENDS


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − 14 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


NEXT NEW

You may also like...